Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn 3DNY.ORG và các dịch vụ được cung cấp. 3DNY.ORG cung cấp các dịch vụ di động và trực tuyến khác nhau cho người dùng, chẳng hạn như các ứng dụng và trò chơi. “Điều khoản Sử dụng” sau đây sẽ được áp dụng cho tất cả các dịch vụ mà 3DNY.ORG.com cung cấp cho người dùng. Bằng cách truy cập các dịch vụ khác nhau do 3DNY.ORG cung cấp, người dùng đồng ý với các điều khoản sau:

Lưu ý: Các dịch vụ của 3DNY.ORG áp dụng cho tất cả các dịch vụ do trang web 3DNY.ORG.com sau đây mang đến cho bạn.

3DNY.ORG cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến và di động để người dùng có thể truy cập và thưởng thức từ mọi nơi. Tất cả các ứng dụng và trò chơi có thể được tải xuống và cài đặt miễn phí từ trang web 3DNY.ORG. Bằng cách đọc các Điều khoản Sử dụng này, 3DNY.ORG cấp cho người dùng của mình quyền sử dụng một cách thích hợp bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web 3DNY.ORG. Tuy nhiên, 3DNY.ORG không cho phép người dùng có quyền sử dụng bất kỳ tài sản cá nhân nào của 3DNY.ORG.com, chẳng hạn như nhãn hiệu, biểu tượng, thương hiệu, v.v.

3DNY.ORG sẽ thường xuyên cập nhật các điều kiện của các dịch vụ của mình. Điều này có thể bao gồm việc thêm hoặc xóa một số chức năng hoặc tính năng trong trang web 3DNY.ORG.

Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong các tính năng và dịch vụ, người dùng có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ 3DNY.ORG qua email.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn, việc sử dụng mạng 4G / LTE trong khi duyệt 3DNY.ORG có thể phát sinh phí bổ sung. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những hành động này. Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin nào về vấn đề này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Bản quyền của Nội dung

3DNY.ORG thừa nhận tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ. Bất kỳ hình thức nội dung nào do người dùng cung cấp đều là của riêng họ và phải được xử lý như vậy.

Trong trường hợp nội dung người dùng được đăng liên quan đến Dịch vụ, nội dung đó sẽ bị 3DNY.ORG xử lý. Do đó, 3DNY.ORG sẽ có quyền hiển thị, sửa đổi và phân phối nội dung này cho các thành viên và đối tác của mình.

Người dùng có thể thực hiện hành động cần thiết để xóa nội dung của họ, vì 3DNY.ORG vẫn sẽ tuân thủ luật bản quyền trong những trường hợp này.

3DNY.ORG có quyền xóa, loại bỏ hoặc chặn nội dung nếu bị cho là vi phạm pháp luật có liên quan. Mặc dù, 3DNY.ORG không được phép chỉnh sửa hoặc thao túng nội dung đã nói. Do đó, chúng tôi Nếu bất kỳ người dùng nào cho rằng quyền nội dung của họ đã bị vi phạm, họ có thể liên hệ với Nhóm hỗ trợ 3DNY.ORG để được hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ khác.

Điều khoản sử dụng có thể thay đổi

Để đảm bảo Dịch vụ của 3DNY.ORG phù hợp với luật pháp và vẫn nhất quán và phù hợp, 3DNY.ORG có thể cập nhật hoặc thay đổi Điều khoản sử dụng hiện tại.

Bất kỳ sự không đồng ý với những thay đổi này sẽ dẫn đến việc không thể truy cập Dịch vụ của 3DNY.ORG.